torsdag 17. september 2015

Fin dag i marka

Erlend bruker "akebrett" når han hjelper med å dra ut bukken.

Da gikk første bukken i bakken denne sesongen.

Det er godt å ha hjelp fra ungdommen i huset når dyret skal dras ut av terrenget.